Zingen is Zijn overhandigt 1.750 euro aan de vzw Kitanda

Het Brugs koor Zingen is Zijn zong op zaterdag 5 november 2016 zijn passieconcert Lux aeterna, waarvan de opbrengst ten dele naar de vzw Kitanda ging. Dank zij de gedreven inzet van dirigent S. Inghelbrecht, een extra inspanning van de koorleden, en de medewerking van enkele mensen van de vzw. werd het een zeer geslaagde uitvoering, die meteen ook een mooi bedrag opbracht.

Zo kon op donderdag 15 december, ter gelegenheid van de wekelijkse repetitie van Zingen is Zijn een cheque van 1.750 euro overhandigd worden aan Rudy Devinck, voorzitter van de vereniging. Deze onderstreepte tijdens zijn dankwoordje nog eens het belang van zo’n bedrag (drie gemiddelde jaarlonen in Nigeria) voor de projecten.

VZW Kitanda is een Brugse vereniging, opgericht in 2010, die twee weeshuizen in Afrika steunt, meer bepaald in Kenia en Nigeria. Dit gebeurt via een procesmatige aanpak. Er wordt een risicoanalyse gemaakt, en een verantwoordelijke aangeduid. Kitanda zorgt ervoor dat het project kan blijven bestaan.

De focus ligt op structurele hulp aan wezen en weduwen, en streven naar onafhankelijkheid van de doelgroep, die als volwaardige partner beschouwd wordt voor een gedragen partnerschap.

De prioriteiten bestaan vooral uit het behoud van wat is opgebouwd, en het ten volle benutten van plaatselijke voorzieningen.

Bij elk project worden winstgevende en geldbesparende activiteiten uitgewerkt om optimaal in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Voor meer info : www.Kitanda.be