Optredens en concerten in 2022

Binnenkort
  • maandag 24 oktober 2022 om 20 uur – Memento concert in de Kamermuziekzaal van het Concertgebouw – Participatief project voor personen met dementie (klik op de link voor meer info).
    Gratis toegang.
  • zondag 20 november om 9.30 uur in de kerk van Sint-Katarina in Assebroek – dankmis Hartman Dezutter
  • zondag 11 december 2022 om 15 uur in de Abdijkerk H. Hart Steenbrugge – kerstconcert Zingen is zijn
  • 26 december 2022 om 15 uur in de kerk van Sint-Jozef – kerstsamenzang. Organisatie: Davidsfonds
  • zondag 21 mei 2023 – mis in de basiliek van het H.Bloed.
Voorbij

zondag 5 juni 2022 – mis in de basiliek van het H. Bloed.