Dirigent september 2017 – oktober 2018

Luc Delanghe (1949 – 2018)

LucDelanghe

Op zaterdag 20 oktober 2018 namen we in de kerk van Damme afscheid van onze dirigent Luc Delanghe. Het blijft een onwezenlijk gevoel dat we hem na slechts 1 jaar al moeten missen.

We zijn dankbaar dat wij Luc hebben leren kennen. Hij kon met zijn enthousiasme het koor een boost geven die nog lang zal naklinken.

We koesteren de herinnering aan een goede mens, een schitterende muzikant en dirigent, die al wat muziek in zijn leven betekende in zijn manier van omgaan met mensen liet uitstralen.

***

Luc Delanghe werd geboren in Brugge op 14 oktober 1949.

Hij studeerde muziek aan het Lemmensinstituut en aan het Koninklijk Conservatorium van Gent.

Naast het behalen van een eerste prijs notenleer bekwaamde hij zich in harmonie, contrapunt en hafabradirectie (harmonie, fanfare, brassband).

Hij verwierf diploma’s leraar muzikale opvoeding eerste en tweede graad via de Centrale Examencommissie en getuigschriften tot het geven van notenleeronderricht in het lager en hoger secundair muziekonderwijs.

Vanaf 1971 bouwde hij een gevarieerde onderwijsloopbaan uit als leraar muzikale opvoeding in het voltijds onderwijs in Assebroek, Oostkamp, Brugge en Blankenberge; leraar notenleer aan het Stedelijk Muziekconservatorium te Brugge; docent notenleerdidactiek aan het Lemmensinstituut; pedagogisch medewerker bij het OVSG; en van 1995 tot 2009 pedagogisch adviseur bij het OVSG. In die functie leidde hij heel wat leerplangroepen en in overleg met de administratie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en de inspectie introduceerde hij nieuwe opleidingen in de muziekacademies. Zo slaagde hij erin om koor- en hafabradirectie (tegenwoordig directie vocale en instrumentale muziek) als opleiding in enkele Stedelijke Academies voor Muziek, Woord en Dans te laten inschrijven.

Hij was actief in het koorleven als dirigent van het Brugs concertkoor Vagantes Morborum en van het koor van de Vlaamse Gemeenschap. Hij was verschillende jaren jurylid voor de provinciale koortoernooien in Oost-Vlaanderen.

Vanaf 2009 verving hij zeer regelmatig organisten en dirigenten van koren en harmonieorkesten. Koor&Stem en Vlamo deed af en toe een beroep op hem om koren en muziekkorpsen te coachen.

In 2000 werd hij ridder in ’t Manneke uit de Mane en in 2010 kreeg hij de Gulden Lieve, de cultuurprijs van de stad Damme.

Luc werd dirigent van ons koor in september 2017. Tegelijk was hij ook dirigent in het koor DaMoRi, een federatiekoor uit Damme, Moerkerke en Sint-Rita én een tijd lang dirigent van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia in Steenbrugge.

Luc overleed op 14 oktober 2018.

cropped-kooroptreden-20171202-21.jpg