Het koor

Het Brugs koor Zingen is Zijn is opgericht in het voorjaar van 1984, onder impuls van Fernand Jacques. In 2009 werd het koor door stad Brugge officieel erkend als Brugse vereniging.

In 2004 werd Arnold Flamant de nieuwe dirigent. Onder zijn leiding en met Lieve Vanvinckenroye als repetitor bleef er grote aandacht voor nieuw repertoire en voor afwerking van de vocale klankkleur. Enkele sessies stemcoaching met Anita Dur en Liesbeth Verbeek droegen hier zeker toe bij.

Maar met het wegvallen van Arnold Flamant in 2015 begon een wat moeilijke periode waarbij er door allerlei omstandigheden bijna jaarlijks een nieuwe dirigent moest gezocht worden. Mia Demeurisse, Sebastiaan Inghelbrecht, Luc Delanghe, en Reinhard Andries engageerden zich achtereenvolgens maar moesten door allerlei omstandigheden het dirigeerstokje telkens weer doorgeven.

Desondanks beleefde het koor in deze periode een belangrijke uitbouw van zijn repertoire. Stukken als ‘Stabat Mater’ van Joseph Rheinberger, een ‘Requiem’ van Sebastiaan Inghelbrecht, ‘The hunchback of Notre Dame’, ‘The Phantom of the opera’, maar evengoed ‘Gloria’ van Antonio Vivaldi en ‘Kleine Orgelmesse’ van Joseph Haydn werden met groeiend enthousiasme ingeoefend en telkens succesvol uitgevoerd.

Sedert september 2019 staat het koor onder leiding van Joris Lasure.