Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Zingen is Zijn hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Zingen is Zijn bewaart enkel de gegevens die ze van haar leden ontvangt bij het afsluiten van het lidmaatschap: naam en adres, geboortedatum, contactgegevens. Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van de website. De gegevens worden verwijderd van zodra het lidmaatschap wordt opgezegd.

De gegevens worden gebruikt voor:

 • De ledenadministratie.
 • De uitnodigingen voor de activiteiten en nieuwsbrieven.

Zingen is Zijn verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Zingen is Zijn geeft u daarbij volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en kunt de juistheid ervan verifiëren.
 • Voor alle mogelijke vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich te allen tijde richten tot:
  Zingen is Zijn
  Wagnerstraat 29
  8310 ASSEBROEK
  zingeniszijn@gmail.com

Wijzigingen

Mochten deze privacyregels wijzigen, dan vindt u de meest recente versie op deze pagina.